Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Nanotekniklaboratoriet av Gate-definierade GaAs / AlGaAs Lateral kvantprickar
 
Click here for the English version

Nanotekniklaboratoriet av Gate-definierade GaAs / AlGaAs Lateral kvantprickar

Article DOI: 10.3791/50581
November 1st, 2013

Chapters

Summary November 1st, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna uppsats presenterar en detaljerad tillverkning protokoll för gate-definierade halvledare laterala kvantprickar på galliumarsenid heterostrukturer. Dessa nanoskala enheter används för att fånga några elektroner för användning som kvantbitar i quantum informationsbehandling eller för andra mesoskopisk experiment såsom koherenta konduktans mätningar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter