Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolering, rening och märkning av benmärg hos möss Neutrofiler för funktionella studier och adoptivföräldrar Experimentera Transfer
 
Click here for the English version

Isolering, rening och märkning av benmärg hos möss Neutrofiler för funktionella studier och adoptivföräldrar Experimentera Transfer

Article DOI: 10.3791/50586
July 10th, 2013

Chapters

Summary July 10th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver ett protokoll för isolering och rening av neutrofiler från musbenmärg genom densitetsgradientcentrifugering och för neutrofil märkning med hjälp CellTracker färgämnen. Detta representerar en enkel, snabb, reproducerbar och ekonomisk metod för att erhålla ett stort antal neutrofiler för efterföljande funktionella studier eller adoptiv överföring och spårning experiment.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter