Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Transplantation av Lukt Ensheathing celler att utvärdera funktionell återhämtning efter perifer nervskada
 
Click here for the English version

Transplantation av Lukt Ensheathing celler att utvärdera funktionell återhämtning efter perifer nervskada

Article DOI: 10.3791/50590
February 23rd, 2014

Chapters

Summary February 23rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Olfactory ensheathing celler (OECS) är neurallistceller som tillåter tillväxt av de primära olfactory neurons. Denna särskilda egenskap kan användas för celltransplantation. Vi presenterar här en modell av cellulär transplantation baserad på användningen av OECS i en laryngeal nerve injury model.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter