Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Bruk av kontinuerlig datasporingsteknologi for å studere Exercise Etterlevelse i lungerehabilitering
 
Click here for the English version

Bruk av kontinuerlig datasporingsteknologi for å studere Exercise Etterlevelse i lungerehabilitering

Article doi: 10.3791/50643
November 8th, 2013

Summary November 8th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lungerehabilitering er allment anerkjent i forvaltningen av luftveissykdommer. En nøkkelkomponent for vellykket lungerehabilitering er tilslutning til det anbefalte trening. Hensikten med denne protokollen er å beskrive hvordan kontinuerlig data tracking-teknologi kan brukes til nettopp å måle tilslutning til en foreskrevet aerob treningsintensitet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter