Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Generering av Rekombinant arenavirus för Vaccine utveckling i FDA-godkända Vero celler
 
Click here for the English version

Generering av Rekombinant arenavirus för Vaccine utveckling i FDA-godkända Vero celler

Article DOI: 10.3791/50662
August 1st, 2013

Chapters

Summary August 1st, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Räddning av rekombinanta arenaviruses från klonade cDNA, en metod kallad omvänd genetik, låter forskare undersöka vilken roll specifika virala genprodukter, liksom bidraget från de olika specifika domäner och rester, till många olika aspekter av biologi arenavirus . Likaså omvänd genetik i FDA-godkända cellinjer (Vero) för utveckling av vaccin ger nya möjligheter för generering av effektiva och säkra vacciner mot humana patogena arenaviruses.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter