Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Snabb Protokoll för Beredning av elektro
 
Click here for the English version

Snabb Protokoll för Beredning av elektro

Article doi: 10.3791/50684
October 8th, 2013

Summary October 8th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Elektroporation är en vanligt använd metod för att införa DNA i bakterier i en process som kallas transformation. Traditionella protokoll för beredning av elektrokompetenta celler är tidsödande och arbetsintensivt. I artikeln beskrivs en alternativ, en snabb och effektiv metod för framställning av elektrokompetenta celler närvarande är anställda av vissa laboratorier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter