Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ett protokoll för Fag Display och Affinity val med rekombinanta protein Beten
 
Click here for the English version

Ett protokoll för Fag Display och Affinity val med rekombinanta protein Beten

Article DOI: 10.3791/50685 12:36 min
February 16th, 2014

Chapters

Summary February 16th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fag-display är en kraftfull teknik för att fånga proteiner eller proteinkomponenter som interagerar med en immobiliserad molekyl av intresse. När ett beslut om vilken typ av fag cDNA-bibliotek för att skapa och skärmen har gjorts, det protokoll som beskrivs här tillåter effektiv affinitet val som leder till identifiering av interactmedlemmar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter