Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Osteopatisk manipulerende behandling som et nyttig Adjunctive verktøy for lungebetennelse
 
Click here for the English version

Osteopatisk manipulerende behandling som et nyttig Adjunctive verktøy for lungebetennelse

Article DOI: 10.3791/50687
May 6th, 2014

Chapters

Summary May 6th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lungebetennelse er en av de ti viktigste årsakene til dødsfall i USA Osteopater manipulerende teknikker (LAR) kan brukes som en tilleggsbehandling ved behandling av lungebetennelse å forbedre biomekaniske og immunforsvar; og til slutt, for å redusere sykehusopphold, varighet av antibiotika, forekomst av respirasjonssvikt, og dødelighet. I denne video-artikkelen vil vi gjennomgå randomiserte kontrollerte studier på bruk av OMT i lungebetennelse pasienter, samt demonstrere spesifikke hands-on teknikker som er rutinemessig praktiseres av osteopatisk leger ved behandling av lungeinfeksjoner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter