Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Osteopathic Otillbörlig behandling som ett användbart Tilläggsverktyg för lunginflammation
 
Click here for the English version

Osteopathic Otillbörlig behandling som ett användbart Tilläggsverktyg för lunginflammation

Article DOI: 10.3791/50687
May 6th, 2014

Chapters

Summary May 6th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lunginflammation är en av de tio vanligaste dödsorsakerna i USA Osteopathic manipulativa tekniker (OMT) kan användas som en tilläggsbehandling vid behandling av lunginflammation för att förbättra biomekaniska och immunförsvaret; och slutligen, för att minska sjukhusvistelse, längd antibiotika, förekomst av andningssvikt, och dödlighet. I denna video-artikel kommer vi att se över randomiserade kontrollerade studier om användningen av OMT i lunginflammation patienter, samt påvisa specifika praktiska tekniker som rutinmässigt praktiseras av osteopathic läkare vid behandling av lunginfektioner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter