Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Gavaging Adult Sebrafisk
 

Gavaging Adult Sebrafisk

Article doi: 10.3791/50691
August 11th, 2013 Usage Statistics

Summary August 11th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den økende bruk av zebrafisk som en dyremodell krever utvikling av effektive metoder for levering av kjente mengder av nevnte forbindelser og oppløsninger. Den gavage prosedyren beskrevet nedenfor gir mulighet for oral levering av presise volumer av løsningen pålitelig, sikkert og effektivt til voksen sebrafisk.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter