Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Storskala Gene Knockdown i
 
Click here for the English version

Storskala Gene Knockdown i

Article DOI: 10.3791/50693 18:38 min
September 25th, 2013

Chapters

Summary September 25th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mens dsrna fôring i C. elegans er et kraftig verktøy for å vurdere gen-funksjon, gjeldende protokoller for storskala fôrings skjermene resultere i variable knockdown effektivitet. Vi beskriver en forbedret protokoll for å utføre storskala RNAi fôring skjermer som resulterer i svært effektiv og reproduserbar knockdown av genuttrykk.

Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter