Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ansikts transplantasjoner i
 
Click here for the English version

Ansikts transplantasjoner i

Article doi: 10.3791/50697
March 26th, 2014

Summary March 26th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En teknikk for å transplantere "Extreme Anterior Domain" ansikts vev mellom Xenopus laevis embryoer har blitt utviklet. Vev kan flyttes fra en genekspresjon bakgrunn inn i en annen, slik at undersøkelse av lokale krav til kraniofacial utvikling og for signalisering interaksjoner mellom ansikts regioner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter