Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Upptäcka Somatiska genetiska förändringar i tumörprover från Exon Capture och Massively Parallel sekvense
 

Upptäcka Somatiska genetiska förändringar i tumörprover från Exon Capture och Massively Parallel sekvense

Article doi: 10.3791/50710
October 18th, 2013

Summary October 18th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver framställningen av streckkodade DNA-bibliotek och efterföljande hybridisering-baserade exon fånga för detektion av viktiga cancerassocierade mutationer i kliniska tumörprover av massivt parallella "nästa generations" sekvensering. Riktad exon sekvense erbjuder fördelarna med hög genomströmning, låg kostnad, och djup sekvenstäckning, vilket således ger hög känslighet för att detektera lågfrekventa mutationer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter