Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Protokoll för Implementera en
 
Click here for the English version

Protokoll för Implementera en

Article DOI: 10.3791/50762
September 16th, 2013

Chapters

Summary September 16th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna femdagars-protokollet beskriver alla steg, utrustning och extra programvara som krävs för att skapa och driva en effektiv endogen Escherichia coli baserad TX-TL cellfria expressionssystem från grunden. Med reagenser, tar det protokoll 8 timmar eller mindre att installera en reaktion, samla in och bearbeta data.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter