Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Metin Anlamada Yer Alan Bilişsel Süreçleri Değerlendirmek için Göz Hareketlerini Kullanma
 
Click here for the English version

Metin Anlamada Yer Alan Bilişsel Süreçleri Değerlendirmek için Göz Hareketlerini Kullanma

Article DOI: 10.3791/50780
January 10th, 2014

Chapters

Summary January 10th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu makalede, metin anlamada yer alan bilişsel süreçleri incelemek için göz izleme metodolojilerinin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Göz takip ekipmanlarının tanımları, deneysel uyaranların nasıl geliştirileceği ve prosedür önerileri dahildir. Sunulan bilgiler çoğu çalışmaya sözel uyaranlar kullanılarak uygulanabilir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter