Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Optisk deteksjon av
 
Click here for the English version

Optisk deteksjon av

Article doi: 10.3791/50805
November 20th, 2013

Summary November 20th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En etikett-free optisk biosensor for raske bakterier deteksjon er innført. Biosensoren er basert på en nanostrukturerte porøst Si, som er utformet til å fange opp direkte mål-bakterieceller på sin overflate. Vi benytter monoklonale antistoffer immobilisert på den porøse transduser, som fangst sonder. Våre studier demonstrerer anvendeligheten av slike biosensorer for påvisning av lave konsentrasjoner av bakterielle løpet av få minutter uten noen forutgående prøvebehandling (slik som cellelyse).

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter