Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Optisk detektering av
 
Click here for the English version

Optisk detektering av

Article doi: 10.3791/50805
November 20th, 2013

Summary November 20th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En etikett-fri optisk biosensor för snabb bakteriedetektering införs. Biosensorn är baserad på en nanostrukturerad porösa Si, som är utformad för att direkt fånga målbakterien cellerna på dess yta. Vi använder monoklonala antikroppar, immobiliserade på det porösa transduktor, såsom infångningsproberna. Våra studier visar att tillämpningen av dessa biosensorer för detektion av låga bakteriehalter inom några minuter utan tidigare prov behandling (t.ex. cell-lys).

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter