Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Slice Kultur Metode til følgende udvikling i Tand Bakterier In Eksplantat Kultur
 

Slice Kultur Metode til følgende udvikling i Tand Bakterier In Eksplantat Kultur

Article doi: 10.3791/50824
November 13th, 2013

Summary November 13th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her har vi detalje en metode til kultur tand bakterier i underkæbe skiver ved hjælp af en vævshakker. Denne metode giver enestående adgang til tanden under udviklingen, hvilket giver god mulighed for manipulation og afstamning opsporing, ikke er til rådighed ved hjælp af mere traditionelle dyrkningsmetoder.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter