Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Redning av rekombinant Newcastle Disease Virus fra cDNA
 
Click here for the English version

Redning av rekombinant Newcastle Disease Virus fra cDNA

Article DOI: 10.3791/50830-v 10:55 min October 11th, 2013
October 11th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Newcastle disease virus (NDV) har blitt grundig studert i de siste årene for å utvikle nye vektorer for vaksinering og behandling, blant andre. Disse studiene har vært mulig på grunn av teknikker for å redde rekombinant virus fra cDNA, for eksempel de som beskrives her.

Tags

Immunologi , Vaksiner Oncolytic virotherapy immunitet medfødt Newcastle disease virus (NDV) MVA-T7 revers genetikk teknikker plasmid transfeksjon rekombinant virus HA analyse
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter