Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Analysere Protein Dynamics Bruke Hydrogen Exchange-massespektrometri
 
Click here for the English version

Analysere Protein Dynamics Bruke Hydrogen Exchange-massespektrometri

Article DOI: 10.3791/50839
November 29th, 2013

Chapters

Summary November 29th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Protein konformasjon og dynamikk er nøkkelen til å forstå forholdet mellom protein struktur og funksjon. Hydrogen utveksling kombinert med høy oppløsning massespektrometri er en anvendelig metode for å studere konformasjonsendringer dynamikken i proteiner, så vel som å karakterisere protein-ligand-og protein-protein interaksjoner, herunder kontaktgrensesnitt og allosteriske effekter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter