Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Kvalitativ Identifikasjon av karboksylsyrer, boronsyrer, og aminer hjelp Cruciform fluorophores
 
Click here for the English version

Kvalitativ Identifikasjon av karboksylsyrer, boronsyrer, og aminer hjelp Cruciform fluorophores

Article DOI: 10.3791/50858-v 09:46 min August 19th, 2013
August 19th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kryss-konjugerte korskirke fluoroforer basert på 1,4-distyryl-2 ,5-bis (arylethynyl) benzen og benzobisoxazole kjerner kan brukes til å identifisere kvalitativt forskjellige Lewis syre og Lewis-grunnleggende analytter. Denne metoden er avhengig av forskjellene i utslipp fargene på cruciforms som er observert på analytt tillegg. Strukturelt nært beslektede arter kan skilles fra hverandre.

Tags

Kjemi Chemical Engineering Aminer analytisk kjemi organisk kjemi spektrofotometri (program) spektroskopiske kjemisk analyse (program) Heterosykliske forbindelser fluorescens korsform benzobisoxazole alkyne legemidler kvalitetskontroll bildebehandling
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter