Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Reproduserbar Paraplegi av Thoracic Aorta Okklusjon i en Muse Model of Spinal Cord iskemi-reperfusjon
 

Reproduserbar Paraplegi av Thoracic Aorta Okklusjon i en Muse Model of Spinal Cord iskemi-reperfusjon

Article doi: 10.3791/50910
March 3rd, 2014 Usage Statistics

Summary March 3rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mangelen på mekanistisk forståelse av ryggmargen iskemi-reperfusjon skade har hindret ytterligere tilleggsbehandling for å hindre paraplegi følgende høyrisiko aorta operasjoner. Dermed er utviklingen av dyremodeller avgjørende. Dette manuskriptet demonstrerer reproduserbar underekstremitetene lammelse etter torakal aorta okklusjon i en murine modell.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter