Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Produktion av apolipoprotein C-III Knockout Kaniner använder zinkfinger nukleaser
 
Click here for the English version

Produktion av apolipoprotein C-III Knockout Kaniner använder zinkfinger nukleaser

Article DOI: 10.3791/50957
November 18th, 2013

Chapters

Summary November 18th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den senaste utvecklingen inom riktad genmodifiering verktyg som gör produktionen av knockout (KO) kaniner möjligt. I föreliggande arbete har vi genererat fem apolipoprotein (Apo) C-III KO kaniner med användning av zinkfinger nukleaser (ZFN). Detta arbete visade att ZFN är en mycket effektiv metod för att producera KO kaniner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter