Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

 
Click here for the English version

Användning av

Article DOI: 10.3791/50964
November 22nd, 2013

Chapters

Summary November 22nd, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Larven av vaxet moth Galleria mellon nyligen etablerat som en in vivo-modell för att studera Legionella pneumophila infektion. Här visar vi de grundläggande tekniker för att karakterisera patogenesen av Legionella i larverna, inklusive ympning, mätning av bakteriell virulens och replikering samt utvinning och analys av infekterade hemocyter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter