Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Härledd från benmärg Macrophage Production
 
Click here for the English version

Härledd från benmärg Macrophage Production

Article DOI: 10.3791/50966 07:06 min
November 22nd, 2013

Chapters

Summary November 22nd, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Makrofager har länge setts som en viktig komponent i det medfödda och adaptiva immunsvar. Den senaste tidens explosion av kunskap som rör evolutionära, genetiska och biokemiska aspekter på samspelet mellan makrofager och mikrober har förnyat vetenskaplig uppmärksamhet på makrofager. Denna artikel beskriver en metod för att differentiera makrofager från mus-benmärg.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter