Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.

Kvantitativ bedömning av kortikal Auditory-taktil bearbetning hos barn med funktionshinder
 
Click here for the English version

Kvantitativ bedömning av kortikal Auditory-taktil bearbetning hos barn med funktionshinder

Article DOI: 10.3791/51054 09:38 min January 29th, 2014
January 29th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mål och enkel mätning av sensorisk bearbetning är extremt svårt i icke-verbal eller sårbara barn. Vi utvecklade en ny metod för att kvantitativt bedöma spädbarn och barn kortikal bearbetning av lätt beröring, ljud tal, och den multisensory bearbetning av de två stimuli, utan att det krävs ett aktivt ämne deltagande eller orsakar obehag i utsatta patienter.

Tags

Beteende somatosensoriska händelserelaterade potential hörsel-taktil sinnen kortikala svar barn
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter