Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Upptäckt av arvsmassan och Avskrifter av en beständig DNA-virus i neuronala vävnader från lysrör In situ Hybridisering Kombinerat med immunfärgning
 
Click here for the English version

Upptäckt av arvsmassan och Avskrifter av en beständig DNA-virus i neuronala vävnader från lysrör In situ Hybridisering Kombinerat med immunfärgning

Article DOI: 10.3791/51091
January 23rd, 2014

Chapters

Summary January 23rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi etablerade en fluorescent in situ hybridisering protokoll för detektion av en ihållande DNA-virusgenom i vävnadssnitt från djurmodeller. Detta protokoll möjliggör att studera infektionsprocessen genom codetection av det virala genomet, dess RNA-produkter, och virala eller cellulära proteiner i enstaka celler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter