Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Sensing of Barrier vevsdesintegrasjon med en organisk Elektrokjemisk Transistor
 
Click here for the English version

Sensing of Barrier vevsdesintegrasjon med en organisk Elektrokjemisk Transistor

Article DOI: 10.3791/51102
February 10th, 2014

Chapters

Summary February 10th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

The Organic Electrochemical Transistor er integrert med levende celler, og brukes til å overvåke ion fluks på tvers av gastrointestinal epitelial barriere. I denne studien ble en økning i ion fluks, relatert til forstyrrelse av tett veikryss, indusert ved nærværet av kalsium chelator EGTA (etylenglykol-bis (beta-aminoetyl-eter)-N, N, N ', N'-tetra eddiksyre syre), blir målt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter