Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Differential Märkning för cell-ytan och internalis Proteiner efter Antibody Utfodring av Live odlade nervceller
 
Click here for the English version

Differential Märkning för cell-ytan och internalis Proteiner efter Antibody Utfodring av Live odlade nervceller

Article doi: 10.3791/51139
February 12th, 2014

Summary February 12th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en metod för att märka proteiner på ytan av levande neuroner med användning av en specifik polyklonal antikropp mot extracellulära epitoper. Protein bundet av antikroppen på cellytan och därefter intern via endocytos kan särskiljas från protein som återstår på eller trafikerade till, ytan under inkuberingen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter