Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Analys av Translation Initiation Under Stress villkor genom polysom ​​Profilering
 
Click here for the English version

Analys av Translation Initiation Under Stress villkor genom polysom ​​Profilering

Article DOI: 10.3791/51164
May 19th, 2014

Chapters

Summary May 19th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi en metod för att analysera förändringar i initieringen av mRNA-translation av eukaryota celler som svar på stress förhållanden. Denna metod är baserad på den hastighet separation på sackarosgradienter av översätta ribosomer från icke-översätta ribosomer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter