Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

2D- og 3D-kromosommaleri i malariamygg
 
Click here for the English version

2D- og 3D-kromosommaleri i malariamygg

Article DOI: 10.3791/51173 09:57 min
January 6th, 2014

Chapters

Summary January 6th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kromosommaleri er en nyttig metode for å studere organisering av cellekjernen og utviklingen av karyotypen. Her demonstrerer vi en tilnærming for å isolere og forsterke spesifikke interesseområder fra enkeltpolytenkromosomer som senere brukes til to- og tredimensjonal fluorescerende in situ hybridisering (FISH).

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter