Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Sıtma Sivrisineklerinde 2D ve 3D Kromozom Boyama
 
Click here for the English version

Sıtma Sivrisineklerinde 2D ve 3D Kromozom Boyama

Article DOI: 10.3791/51173 09:57 min
January 6th, 2014

Chapters

Summary January 6th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kromozom boyama, hücre çekirdeğinin organizasyonunu ve karyotipin evrimini incelemek için yararlı bir yöntemdir. Burada, daha sonra iki ve üç boyutlu floresan in situ hibridizasyon (FISH) için kullanılan tek politen kromozomlarından belirli ilgi alanlarını izole etmek ve güçlendirmek için bir yaklaşım sergiliyoruz.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter