Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolering och beredning av bakteriella cellväggar för kompositionsanalys av ultraprestanda flytande kromatografi
 
Click here for the English version

Isolering och beredning av bakteriella cellväggar för kompositionsanalys av ultraprestanda flytande kromatografi

Article DOI: 10.3791/51183
January 15th, 2014

Chapters

Summary January 15th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bakteriecellväggen består av peptidoglykan, ett makromolekylärt nätverk av sockersträngar som är korslänkade av peptider. Ultra Performance Liquid Chromatography ger hög upplösning och genomströmning för nya upptäckter av peptidoglykankomposition. Vi presenterar ett förfarande för isolering av cellväggar (sacculi) och deras efterföljande förberedelse för analys via UPLC.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter