Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

In Vivo Optisk avbildning av hjärntumörer och Artrit med fluorescerande SAPC-DOPS Nanovesicles
 
Click here for the English version

In Vivo Optisk avbildning av hjärntumörer och Artrit med fluorescerande SAPC-DOPS Nanovesicles

Article DOI: 10.3791/51187
May 2nd, 2014

Chapters

Summary May 2nd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en multi-vinkel roterande optisk avbildning (Maroi) systemet för in vivo kvantifiering av en fluorescerande markör levereras av saposin C (SAPC)-dioleoylphosphatidylserine (DOPS) nanovesicles. Under användning musmodeller av cancer och artrit, visar vi hur signalkurvan analysen Maroi kan användas för noggrann kartläggning och biologisk karakterisering av sjukdomsprocesser.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter