Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Isolering av blod-kärl-härledda multi prekursorer från Human Skeletal Muscle
 
Click here for the English version

Isolering av blod-kärl-härledda multi prekursorer från Human Skeletal Muscle

Article doi: 10.3791/51195
August 21st, 2014

Summary August 21st, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Blodkärl inom mänskliga skelettmuskulaturen hamnen flera flera härstamning prekursor befolkningsgrupper som är idealiska för regenerativa applikationer. Denna isoleringsmetoden möjliggör samtidig rening av tre multi prekursor cellpopulationer respektive från tre strukturella lager av blodkärl: myogena endotelceller från intima, pericyter från media och adventitiala celler från adventitia.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter