Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Mot Biomimicking Wood
 
Click here for the English version

Mot Biomimicking Wood: Fabricated Fristående Filmer av nanocellulosa, lignin och en syntetisk polykatjon

Article DOI: 10.3791/51257 11:26 min
June 17th, 2014

Chapters

Summary June 17th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med denna forskning var att bilda syntetiska växtcellväggvävnad med användning av skikt-för-skikt montering av nanocellulosa fibriller och isolerade ligninet hopsatt av utspädda vattenhaltiga suspensioner. Ytans mätteknik av kvartskristallmikrovåg och atomkraftsmikroskopi användes för att övervaka bildningen av polymer-polymer nanokompositmaterial.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter