Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Bioenergetik och Oxidativ Burst
 

Bioenergetik och Oxidativ Burst: Protokoll för isolering och utvärdering av humana leukocyter och trombocyter

Article doi: 10.3791/51301
March 27th, 2014

Summary March 27th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Blod leukocyter och trombocyter kan användas som markör för allmänna bioenergetiska hälsan hos en individ och så har potential att övervaka patologiska processer och effekten av behandlingarna. Här beskriver vi en metod för att isolera och mäta mitokondriefunktion och oxidativt utbrott i dessa celler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter