Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Ex vivo Kultur av Mouse embryonala Hud-och Live-avbildning av Melanoblast Migration
 
Click here for the English version

Ex vivo Kultur av Mouse embryonala Hud-och Live-avbildning av Melanoblast Migration

Article doi: 10.3791/51352
May 19th, 2014

Summary May 19th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver dissekering och ex vivo kultur av mus embryonala hud. Odlingssystemet upprätthåller ett luft-vätskegränssnitt över vävnadsytan och tillåter avbildning på ett inverterat mikroskop. Melanoblasts, en komponent i utvecklings huden, är fluorescerande låta sitt uppträdande som skall iakttas med hjälp av konfokalmikroskopi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter