Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En strategi för känsliga, storskaliga kvantitativa Metabolomics
 
Click here for the English version

En strategi för känsliga, storskaliga kvantitativa Metabolomics

Article DOI: 10.3791/51358
May 27th, 2014

Chapters

Summary May 27th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Metabolit profilering har varit en värdefull tillgång i studien av ämnesomsättningen i hälsa och sjukdom. Använda normal faser vätskekromatografi kopplad till högupplösande masspektrometri med polaritet växling och en snabb arbetscykel, beskriver vi ett protokoll för att analysera den polära metaboliska sammansättning av biologiskt material med hög känslighet, noggrannhet och upplösning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter