Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Høytrykks Sapphire Cell for faselikevekter Målinger av CO
 
Click here for the English version

Høytrykks Sapphire Cell for faselikevekter Målinger av CO

Article DOI: 10.3791/51378
January 24th, 2014

Chapters

Summary January 24th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det høye trykket safircelle anordning er et unikt verktøy for å studere, uten sampling, faseoppførsel under et bredt spekter av trykk. Ved hjelp av en cathetometer, kan svært nøyaktige volummålinger registreres for å måle væske ekspansjon og fase komposisjon. Således muliggjør denne syntetiske metoden studiet av (1) faselikevekter av flerkomponent-blandinger, og (2) skilleveggen oppførsel av katalysator-eller modellforbindelser som en funksjon av trykk.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter