Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Utvikling av en Virtual Reality Vurdering av hverdagen Skills
 

Utvikling av en Virtual Reality Vurdering av hverdagen Skills

Article doi: 10.3791/51405
April 23rd, 2014 Usage Statistics

Summary April 23rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En utfordring for å bevise behandlingseffekten for kognitive svekkelser i schizofreni er å finne den optimalisere måling av ferdigheter knyttet til daglige fungering. Virtual Reality funksjonsevne Assessment Tool (VRFCAT) er et interaktivt spill basert datastyrte tiltak rettet mot ferdigheter knyttet til daglige fungering, inkludert baseline nedskrivninger og behandlingsrelaterte endringer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter