Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Humant neutrofilt flöde kammare Adhesion Assay
 
Click here for the English version

Humant neutrofilt flöde kammare Adhesion Assay

Article DOI: 10.3791/51410
July 2nd, 2014

Chapters

Summary July 2nd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En metod för kvantifiering av neutrofil adhesion rapporteras. Denna metod skapar ett dynamiskt flöde miljö som liknar den som påträffas i ett blodkärl. Det möjliggör undersökningen av neutrofil adhesion till antingen renat adhesionsmolekyler (ligand) eller endotelcell substrat (HUVEC) i ett sammanhang som liknar miljön in vivo med ren stress.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter