Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

İnsan nötrofil Akış odası Yapışma Deneyi
 
Click here for the English version

İnsan nötrofil Akış odası Yapışma Deneyi

Article DOI: 10.3791/51410 12:42 min July 2nd, 2014
July 2nd, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Nötrofil yapışmasını ölçülmesi için bir yöntem rapor edilir. Bu yöntem, bir kan damarı karşılaşılan edilene benzer bir dinamik akış ortam oluşturur. Bu izin saflaştırılmış yapışma molekülleri (ligand) veya saf stres ile in vivo ortama benzer bir bağlamda endotel hücre alt-tabaka (HUVEC) ya da, nötrofil adhezyonunun araştırılması.

Tags

Immunology Sayı 89 nötrofil yapışma akış odası insan göbek damarı endotel hücre (HUVEC) saflaştırılmış ligand
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter