Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Affinity basert Isolering av Tagged Nuclei fra
 
Click here for the English version

Affinity basert Isolering av Tagged Nuclei fra

Article DOI: 10.3791/51418
March 25th, 2014

Chapters

Summary March 25th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Drosophila vev inneholder ofte en heterogen blanding av celletyper. For å undersøke genekspresjon i spesifikke celletyper fra et bestemt vev, kan kjerner bli genetisk kodet og deretter isolert ved hjelp av en affinitets-baserte metode. Isolerte cellekjerner kan brukes til nedstrøms applikasjoner som genekspresjonsanalyse og kromatin immunoutfelling.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter