Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Affinitetsbaserade Isolering av Tagged Kärnor från
 
Click here for the English version

Affinitetsbaserade Isolering av Tagged Kärnor från

Article DOI: 10.3791/51418
March 25th, 2014

Chapters

Summary March 25th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Drosophila vävnader innehåller ofta en heterogen blandning av celltyper. För att undersöka genuttryck i specifika celltyper från en viss vävnad, kan kärnan vara genetiskt taggade och därefter isoleras med hjälp av en affinitetsbaserad metod. Enstaka kärnor kan användas för tillämpningar efter exempelvis genuttryck analys och kromatin immunoprecipitation.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter