Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

To metoder for å etablere primær Menneskelig Livmor stromale celler fra Hysterektomi Prøver
 
Click here for the English version

To metoder for å etablere primær Menneskelig Livmor stromale celler fra Hysterektomi Prøver

Article DOI: 10.3791/51513
May 23rd, 2014

Chapters

Summary May 23rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Etablering av primær endometrial stromal cellekultursystemer fra hysterektomi prøver er et verdifullt biologisk teknikk og et avgjørende skritt før forfølge en lang rekke forsknings mål. Her beskriver vi to metoder som brukes for å etablere stromal kulturer fra kirurgisk resekterte endometrial vev av menneskelige pasienter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter