Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Två metoder för att fastställa Primära Human Endometrial stromaceller från Hysterectomy Prover
 
Click here for the English version

Två metoder för att fastställa Primära Human Endometrial stromaceller från Hysterectomy Prover

Article DOI: 10.3791/51513
May 23rd, 2014

Chapters

Summary May 23rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Etablera primära endometrial stromal cellkultursystem från hysterektomi exemplar är en värdefull biologisk teknik och ett avgörande steg innan bedriva ett brett spektrum av forskning syftar. Här beskriver vi två metoder som används för att fastställa stromal kulturer från kirurgiskt resekterade endometrial vävnad i mänskliga patienter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter