Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Ett-trinns Rensing av Twin-streptokokk-merket Proteiner og deres Komplekser for streptokokk-Tactin Resin tverrbundet Med Bis (sulfosuccinimidyl) suberat (BS3)
 
Click here for the English version

Ett-trinns Rensing av Twin-streptokokk-merket Proteiner og deres Komplekser for streptokokk-Tactin Resin tverrbundet Med Bis (sulfosuccinimidyl) suberat (BS3)

Article DOI: 10.3791/51536-v 18:27 min April 20th, 2014
April 20th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En fremgangsmåte er beskrevet for effektiv rensing av en tvilling-Strep-merkede fusjonsproteiner og deres spesifikke komplekser på modifisert streptavidin (Strep-Tactin) harpiks kovalent kryssbundet med Bis (sulfosuccinimidyl) suberat (BS3). Fremgangsmåten har fordelen med høy hastighet, god målprotein utvinning og høy renhet, og er forenlig med etterfølgende analyse ved massespektrometri.

Tags

Biokjemi Strep-tag fusion protein Strep-Tactin protein kompleks rensing bis (sulfosuccinimidyl) suberat BS3 protein kryssbinding proteinstruktur stabilisering proteomikk massespektrometri
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter