Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

In Vitro toplama Deneyler hiperfosforile tau proteini kullanılarak
 
Click here for the English version

In Vitro toplama Deneyler hiperfosforile tau proteini kullanılarak

Article DOI: 10.3791/51537
January 2nd, 2015

Chapters

Summary January 2nd, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Değiştirilmemiş ve hiperfosforile tau proteinleri hiperfosforizasyonu bağımlı hızlı agregasyon kinetiğini ortaya çıkarmak için, iki in vitro toplanma deneylerde kullanıldı. Bu deneyler Alzheimer hastalığının ilerlemesini altında yatan fibriller oluşturmak için hiperfosforilize tau eğilimini modüle edebilir bileşikler için gelecek ekranlar için önünü.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter