Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Design og bygging av en Urban Avrenning Research Facility
 
Click here for the English version

Design og bygging av en Urban Avrenning Research Facility

Article DOI: 10.3791/51540
August 8th, 2014

Chapters

Summary August 8th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dette paperet design, konstruksjon og funksjon av en 1000 m 2 anlegget inneholder 24 individuelle 33,6 m 2 felt tomter utstyrt for måling av total avrenning volumer med tid og innsamling av avrenning underutvalg på utvalgte intervaller for kvantifisering av kjemiske bestanddeler i overvann fra simulerte hjem plener.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter